Koronavirová opatření

Tábor bude! Uvolňování vládních restrikcí došlo tak daleko, že tábory jsou povolené. Budeme však muset splňovat určité požadavky - co tedy na letošním táboře bude jinak, než oproti tomu, na co jsme zvyklí?

- při nástupu do tábora (ve Stříbře na nádraží) budeme měřit táborníkům teplotu

- pokusíme se sehnat autobus, abychom nemuseli jet vlakem a co nejvíce tak izolovali naši táborovou skupinu

- na výlet jsme plánovali jít do Švihova - to padá! Výlet, tak jak ho známe, jsme na něj zvyklí a těšíme se na něj, nebude! Na táboře tudíž nebude ani rozchod, který k výletu patří. Budeme se na táboře snažit nepřicházet do styku s jinými lidmi nebo tento styk omezit na minimum. Pokud uskutečníme výlet, tak to bude na zříceninu hradu Skála, kde je předpoklad, že nikoho nepotkáme

- zdravotní posudek od lékaře podle zákona platí dva roky. Nicméně na letošek existuje doporučení, kterým bychom se rádi řídili, a které říká, že by bylo vhodné mít posudek aktuální, letošní.

- táborová praxe celých těch 13. let byla, že onemocněl-li někdo během tábora, vzaly si ho do prádla zdravotnice a v izolovaném zdravotním stanu jsme se snažili s nemocí vypořádat. To letos nebude možné. Vyskytnou-li se u táborníka příznaky nemoci (zejména příznaky spojené s COVID 19 jako je teplota, apod.), budeme nuceni požádat rodiče, aby si takového táborníka odvezli do domácího ošetření. I kdyby to znamenalo, že se z toho za dva dny vyleží a zdaví se opět vrátí. Nebude možné, aby se z toho vyležel na táboře. 

- je to černý scénář, ale stát se to může a je třeba na to být připraven. V případě potvrzení nemoci Koronavirem u někoho z táborníků, bude tábor zrušen. V takovém případě budeme potřebovat pomoc rodičů - odvoz potomků a následná čtrnáctidenní karanténa. Věříme však, že toto řešit nebudeme muset. 

Tábor 2020 - "Pacifickou hřebenovkou"

Lucie Kutrová je holka, která za 151 dní ušla dálkový pochod Pacific Crest Trail – dle spousty lidí nejnáročnější dálkovou pěší trasu na světě, která vede od mexických hranic až k těm kanadským, přes Kalifornii, Oregon a Washington. Pochod měří dlouhých 4 300 km.

Lucie nejen, že Trail zdolala, ale napsala o svých dobrodružstvích také knihu. Tato kniha se stane naší inspirací pro táborové dny. Táborníci tak dostanou možnost poprat se s nástrahami, které na Lucku čekali v divočině...

termín: 15. - 22. 8. 2020
 
místo: táborová základna Šteflova skála u Měčína
 
cena: 1 800Kč
 
 
 
 
doprava, místo srazu: sraz na tábor bude ve Stříbře na vlakovém nádraží; na tábořiště pojedeme vlakem
 
výlety: určitě navštívíme Švihov (hrad)
 
další informace budou postupně přibývat!

Kontakt

63. přední hlídka Royal Rangers Krátká 206
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 07 44 44 01

bankovní účet: 2201568945/2010 (fio banka)
velitel: Milan Trávníček
724 751 411
mila-2@seznam.cz